Obchody 81. rocznicy pacyfikacji Majdanu Nowego i Majdanu Starego

30 czerwca społeczność gminy Księżpol uczciła pamięć pomordowanych mieszkańców Majdanu Nowego i Majdanu Starego podczas akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej w czerwcu i lipcu 1943 roku.

Przedstawiciele władz samorządowych na czele z zastępcą wójta gminy Antonim Blicharzem i przewodniczącym rady Gminy Księżpol Piotrem Wołoszynem, mieszkańcy Majdanu Starego i Majdanu Nowego, zgromadzili się w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym. Na początku wszystkich zebranych powitał ks. Adam Sobczak, proboszcz parafii. Głównym punktem uroczystości była Msza Św., którą w intencji Ojczyzny i wszystkich pomordowanych sprawował ks. Adam Sobczak, a poruszające kazanie wygłosił ks. Kamil Kossak.

Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów przy pomniku upamiętniającym wydarzenia z 1943 roku, w miejscu egzekucji ludności cywilnej przy pomniku „kamień” oraz w miejscu spoczynku ofiar pacyfikacji Majdanu Nowego i Majdanu Starego na miejscowym cmentarzu. Zapalono również znicze przy pomniku „kamień” w Majdanie Nowym i modlono się o życie wieczne dla wszystkich, którzy złożyli swe życie na ołtarzu Ojczyzny.

Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Księżpol, Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu, Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym.