Obchody Święta Konstytucji 3 maja w gminie Księżpol

Gminne obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się uroczystą akademią w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu. Następnie zebrani w kościele parafialnym uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. W dalszej części uroczystości delegacje samorządowców z wójtem Jarosławem Piskorskim na czele, przedstawiciele Gminnego Koła Kombatantów i Osób Represjonowanych w Księżpolu, szkół i przedszkola z terenu gminy oraz Kół Gospodyń Wiejskich złożyli okolicznościowe wiązanki pod pomnikiem „Kopiec” na cmentarzu parafialnym.

W drugiej części obchodów wójt wraz z radnymi, sołtysami oraz mieszkańcami gminy Księżpol odwiedził pomniki i mogiły partyzanckie – w Zaniach, pomnik „Kamień” w miejscu egzekucji mieszkańców Majdanu Starego, pomnik ofiar drugiej wojny światowej w Majdanie Starym, pomniki na cmentarzu parafialnym, pomniki Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej w Majdanie Nowym i Starym Lipowcu oraz pomnik pomordowanych mieszkańców Lipowca Starego. Zapalono symboliczne znicze na znak pamięci ich bohaterskiej śmierci. Świętowanie zakończyło się ogniskiem integracyjnym, które przygotowały panie z KGW w Starym Lipowcu.