Straż Pożarna


Jednostki OSP

 

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zarząd Oddziału Gminnego w Księżpolu

Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszających 371 strażaków. Wszystkie jednostki posiadają samochody pożarnicze wraz z wyposażeniem.

Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Księżpolu jest Pan Jarosław Piskorski.