Sesja budżetowa i plany na przyszły rok

Podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Księżpol, która odbyła się 29 stycznia 2023 roku, radni przyjęli uchwałę budżetową na przyszły rok. W planach samorządu znalazły się m.in. inwestycję na kwotę prawie 26 mln zł.
Jednym z punktów obrad podczas sesji było podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. Przed glosowaniem głos zabrał wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski. Na wstępie wspomniał on, że gmina Księżpol, jako jedna z nielicznych gmin w województwie lubelskim, nie jest zadłużona. Czynnik ten pozwolił osiągnąć samorządowi bardzo dobre piąte miejsce na 165 samorządów wiejskich w Rankingu Gmin Lubelszczyzny. Pod względem wskaźnika zadłużenia gmina Księżpol zajęła w tym rankingu 1. miejsce.
Odnosząc się do inwestycji wójt nadmienił, że nie udało się zrealizować wszystkich zakładanych w poprzednim roku, gdyż są to procedury bardzo skomplikowane i na pewno ich realizacja nastąpi w latach kolejnych. Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowane na poziomie ponad 25 mln zł w roku 2024 z pewnością wzrosną i uda się zainwestować w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową, oświatę, budowę dróg i ochronę zabytków na terenie gminy.
Wójt wspomniał, że priorytetem w przyszłym roku będzie budowa infrastruktury wodociągowej w rożnych miejscowościach gminy na kwotę ponad 2 mln zł, jak też budowa infrastruktury kanalizacyjnej (8 mln zł). Na budowę dróg zaplanowano ponad 3 mln zł. Najwięcej środków z budżetu gminy pochłania oświata (18 mln zł), dotacja do wody wynosi ok. 400 tys. zł, do kanalizacji – 700 tys. zł, a oświetlenie ulic kosztuje ponad 440 tys. zł. Wójt zapewniał, że podobnie jak w latach ubiegłych, samorząd będzie pozyskiwał środki z rożnych funduszy i programów. W bieżącym roku z samych lokat do budżetu gminy wpłynęło blisko 300 tys. zł.
Po omówieniu budżetu radni przystąpili do głosowania i jednomyślnie zatwierdzili uchwałę.
– Cieszę się ze stuprocentowego poparcia budżetu. Nigdy inwestycji nie blokowaliście i nie blokujecie. Co by nie robił nasz samorząd, to robi to to tak, że nasza gmina jest jedną z najlepszych gmin Lubelszczyzny – powiedział wójt Jarosław Piskorski po głosowaniu. Wspomniał on, że przez ostatnich kilka lat wartość inwestycji na terenie gminy Księżpol sięgnęła zawrotnej kwoty 80 mln zł.
Słowa wójta potwierdził przewodniczący Rady Gminy Księżpol Henryk Marczak, który zauważył, że każdy mieszkaniec zauważył zmiany na lepsze.