Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Korchowie Pierwszym imienia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W obecności wicekuratora Kuratorium Oświaty w Lublinie Mirosława Wójcika, posłanki na Sejm RP Beaty Strzałki, marszałka Województwa Lubelskiego Michała Mulawy i wielu innych zaszczytnych gości, 12 września 2022 r. Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym otrzymała imię Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poświęcenia sztandaru podczas uroczystej Mszy Św. dokonał ks. biskup Mariusz Leszczyński.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Św. w kościele filialnym w Korchowie Pierwszym, podczas której ks. biskup Mariusz Leszczyński dokonał poświęcenia sztandaru. Następnie w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym miała miejsca dalsza część uroczystości.

Zebranych gości powitał wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski, który wspomniał także o zrealizowanych w Korchowie Pierwszym, Korchowie Drugim i Płusach inwestycjach. – To wyjątkowy dzień dla nas wszystkich, bo szkoła w Korchowie Pierwszym obchodzi dziś uroczystości nadania imienia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Myślę, że nasz patron opiekuje się nami już od dłuższego czasu, bo przez ostatnie 3,5 roku udało nam się tutaj – w Korchowie Pierwszym, Korchowie Drugim i Płusach – wykonać inwestycje na około 13 milionów złotych. Są to chodniki, drogi, altany, remonty remiz OSP, Otwarte Strefy Aktywności, fotowoltaika, solary, piece na biomasę, internet.

Szkoła otrzymała nową salę gimnastyczną, którą została prawie w całości wybudowana i wyposażona ze środków zewnętrznych, a sam budynek szkoły jest odnowiony i została wykonana termomodernizacja. Powstały dwie duże sale na potrzeby nowo utworzonych dwóch oddziałów przedszkolnych. Szkoła się rozwija i odpowiada na potrzeby nowoczesnego kształcenia naszej młodzieży – mówił podczas uroczystości wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym Małgorzata Paluch, zwracając się do obecnych na sali, wspominała o historii szkoły i o wartościach, z jakimi związana jest sylwetka patrona. – 12 września 2022 r. dla Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym to wyjątkowy dzień, podniosła chwila. Nadszedł dzisiaj moment szczególny dla historii i tożsamości tej szkoły, jesteśmy bowiem świadkami nadania imienia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i sztandaru Szkole Podstawowej w Korchowie Pierwszym. Jest to wydarzenie niezwykłe i jakże ważne nie tylko dla społeczności uczniowskiej, nauczycieli, pracowników szkoły, ale także dla społeczności lokalnej. Dzisiejsze wydarzenie to efekt ponad 100- letniego istnienia szkoły w Korchowie Pierwszym, jej dorobku pedagogicznego i wychowawczego ale także ciężkiej pracy pedagogów pracujących w tej szkole na przestrzeni lat – mówiła dyrektor szkoły.

W dalszej części uroczystości przewodniczący Rady Gminy Księżpol Henryk Marczak odczytał treść uchwały o nadaniu imienia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Korchowie Pierwszym. Następnie uroczyście przekazano sztandar szkole, a przedstawiciele każdej z klas złożyli ślubowanie. Poświęcono także tablicę pamiątkową i nową salę gimnastyczną.

Nie zabrakło także gratulacji i życzeń. List od ministra edukacji narodowej prof. Przemysława Czarnka odczytał wicekurator oświaty w Lublinie Mirosław Wójcik. Przekazał on także słowa pozdrowienia od Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Głos zabrała także Posłanka na Sejm RP Beata Strzałka i wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Na zakończenie uroczystości uczniowie Szkoły Podstawowej zaprezentowali montaż słowno – muzyczny oraz pokazy gimnastyczne.