Upamiętnienie mieszkańców Majdanu Nowego

29 września w Majdanie Nowym miała miejsce uroczystość upamiętniająca Jana Gnidułę, Katarzynę Kowal, Józefa Kowala, Mariannę Łubiarz, Anastazję Łubiarz, Katarzynę Margol oraz Kazimierza Szabata, zamordowanych przez Niemców za pomoc Żydom, 29 grudnia 1942 roku. To już 29. upamiętnienie w ramach programu „Zawołani po imieniu” Instytutu Pileckiego oraz drugie w gminie Księżpol.

Organizatorami uroczystości był Instytutu Pileckiego, Starosta Biłgorajski oraz Wójt Gminy Księżpol.

Gromadzimy się dzisiaj, by w ramach programu „Zawołani po imieniu” upamiętnić kolejnych Polaków, którzy za pomoc ludności żydowskiej w czasie niemieckiej okupacji stracili życie. „Wołając po imieniu” ofiary, przywracamy je nie tylko rodzinom i lokalnej społeczności, ale też oddajemy należne im miejsce w powszechnej świadomości historycznej. Jednocześnie przypominamy sobie o uniwersalnych wartościach konstytuujących wspólnotę rodzinną, lokalną i wspólnotę narodową, takich jak empatia, odpowiedzialność i solidarność – mówiła witając zebranych dr Anna Stróż-Pawłowska, kierownik działu ds. programu “Zawołani po Imieniu”, który realizowany jest przez Instytut Pileckiego.

Upamiętnienie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Św. w kościele parafialnym w Majdanie Starym, a eucharystię sprawował ks. Adam Sobczak, Proboszcz Parafii pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym i ks. Marian Drążek, proboszcz parafii pod wezw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Księżpolu.

Następnie zebrani przemieścili się pod pomnik-kamień przy rondzie w Majdanie Nowym, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Profesor Magdalena Gawin, Dyrektor Instytutu Pileckiego i inicjatorka programu „Zawołani po imieniu” powitała zebranych i wspomniała, jak ważne jest przywracanie pamięci historycznej w ramach programu „Zawołani po imieniu”.

O tragicznych wydarzeniach w Majdanie Nowym mówili także przedstawiciele rodzin „Zawołanych po imieniu” – Jan Róg, wnuk zamordowanej Katarzyny Kowal i krewny zamordowanego Józefa Kowala oraz Czesław Łubiarz, wnuka zamordowanej Anastazji Łubiarz i prawnuk zamordowanej Marianny Łubiarz.

Głos zabrał także wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski, który wspominał o ofiarności mieszkańców Majdanu Nowego wobec współobywateli żydowskiego pochodzenia.

Po poświęceniu pomnika dokonano jego uroczystego odsłonięcia, a uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym złożyli symboliczne białe róże i kamyki.