Konsultacje pisemne – Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wójt Gminy Księżpol zaprasza mieszkańców do udziału w  konsultacjach pisemnych dotyczących zmiany  Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Formularz konsultacyjny dostępny poniżej można przesłać drogą elektroniczną na  adres info@ksiezpol.pl oraz złożyć bezpośrednio w  Urzędzie Gminy w Księżpolu do dnia 30.11.2021 r.

Do pobrania: