OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSIĘŻPOL

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23415 Księżpol, w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 11.
Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Księżpol https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&action=details&document_id=1890075 (zakładka: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Przedmiotem
zmiany miejscowego planu jest przeznaczenie terenu przy ul. Przemysłowej w miejscowości Księżpol pod funkcję zabudowy usług publicznych.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
zmiany miejscowego planu, odbędzie się w dniu 16 czerwca 2022 r. w godz. 13.00 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23415 Księżpol, w sali Nr 9