Konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Księżpol z dnia 28 września 2023r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznej projektu Programu Współpracy Gminy Księżpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.