INFORMACJA O WYBORACH ŁAWNIKÓW NA NOWĄ KADENCJĘ 2024 – 2027

Urząd Gminy w Księżpolu informuje o wyborach ławników na kadencję 2024-2027. Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 roku. Przy wyborach ławników mają zastosowanie przepisy art. 158 Rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r.,poz.217 ze zm.)

Termin zgłaszania kandydatów na ławników do 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu, Rada Gminy Księżpol dokona wyboru 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju.

Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Księżpolu, tel. 84 687 74 20 wew. 21.

Karta zgłoszenia kandydata oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=83&action=details&document_id=1901274

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w Urzędzie Gminy Księżpol, pok. Nr 2 w godzinach urzędowania, tj. wtorek – 7:30- 17:00; pozostałe dni robocze – 7:30- 15:30.