Rekrutacja do placówek oświatowych w Gminie Księżpol

Rekrutacja do placówek oświatowych w Gminie Księżpol 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Księżpol Nr 6/2023 z dnia 23 stycznia 2023r. zostały ustalone terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Markowiczach i oddziałów przedszkolnych w  Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Od 6 lutego 2023 r.  do 03 marca  2023 r. do godz. 15:00– zapisy do klas pierwszych w Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Od 01 lutego 2023 r.  do 07 lutego 2023 r. do godz. 15:00 – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w Przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych

Od 08 lutego 2023 r.  do 03 marca 2023 r. do godz. 15:00 – składnie wniosków o przyjęcie do Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych  na rok szkolny 2023/2024

Dokumenty można pobrać w siedzibach lub ze stron  internetowych  Szkół i Przedszkola  i należy złożyć w podanych terminach  we właściwych placówkach. Informacji  zainteresowanym rodzicom udzielają  Szkoły i Przedszkole.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach tel. 84 687 73 80

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu tel. 84 687 74 04

Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym tel. 84 685 19 89

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego tel. 84 689 70 29

Szkoła Podstawowa w Rakówce tel. 84 685 42 44

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
31.01.2023 r.

 

1530 Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rekrutacja
06.02.2023 r.

 

03.03.2023 r.

 

1500 Składanie przez rodziców lub opiekunów prawnych w szkole podpisanych zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.
  17.03.2023 r.

 

  Prace Komisji Rekrutacyjnej.
  20.03.2023 r.

 

1200 Podanie do publicznej wiadomości  list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
20.03.2023 r. 27.03.2023 r.

 

1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.
  28.03.2023 r.

 

1200 Podanie do publicznej wiadomości  list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający
17.07.2023 r. 04.08.2023 r. 1500 Składanie w szkole wniosków                        o przyjęcie do szkoły wraz dokumentami             i oświadczeniami.
  18.08.2023 r.   Prace Komisji Rekrutacyjnej.
  21.08.2023 r. 1200 Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
21.08.2023 r. 25.08.2023 r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.
  28.08.2023 r. 1200 Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Markowiczach i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

 

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
31.01.2023 r. 1530 Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
01.02.2023 r. 07.02.2023 r. 1500 Składanie w przedszkolu deklaracji                        o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.
Rekrutacja
08.02.2023 r. 03.03.2023 r. 1500 Składanie w przedszkolu i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.
  20.03.2023 r.   Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
  21.03.2023 r. 1200 Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

21.03.2023 r. 28.03.2023 r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola i oddziału przedszkolnego.
  29.03.2023 r. 1200 Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający (na wolne miejsca )
15.06.2023 r. 06.07.2023 r. 1500 Składanie w przedszkolu i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddz. przedszkolnego wraz  z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
  24.07.2023 r.   Prace Komisji Rekrutacyjnej.
  25.07.2023 r. 1200 Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola lub oddz. przedszkolnego.

25.07.2023 r. 31.07.2023 r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
  01.08.2023 r. 1200 Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.