Rozpoczęcie roku szkolnego w placówkach oświatowych Gminy Księżpol

4 września 2023 r. wszystkie szkoły z terenu gminy Księżpol uroczyście zainaugurowały rok szkolny. Z tej okazji odbyły się uroczyste szkolne apele, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, dyrekcji szkół, pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli rodziców.

Po wakacjach, pełnych radości i chwil wypoczynku, nadszedł czas powrotu do szkolnej rzeczywistości. Wszystkich zebranych na uroczystych apelach powitał wójt Gminy Księżpol Jarosław Piskorski. Zwracają się do rodziców mówił, żeby mieli pewność, że dzieci są w szkole bezpieczne i pod dobrą opieką. Uczniów prosił o szacunek dla nauczycieli i kolegów. Wspomniał, że zdobyta w szkole podstawowej wiedza zawsze procentuje.

Wójt dziękował także pracownikom oświaty: – Dziękuję wszystkim Państwu za trud włożony w przygotowanie do inauguracji nowego roku szkolnego, a także w codzienne wychowanie dzieci i młodzieży. Zapewniam, że jako władze gminy dokładamy wszelkich starań, by wspierać Państwa w nadchodzącym czasie. Wójt życzył wszystkim pracownikom oświaty oraz uczniom wytrwałości w realizowaniu swoich postanowień, konsekwentnego dążenia do celu w nowym roku szkolnym 2023/2024.

W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Rakówce rozpoczęło naukę 89 uczniów, w Szkole Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym – 224, w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym – 160, a w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu – 199.

Wszystkie szkoły w Gminie Księżpol zostały przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024. W okresie ferii letnich zostały wykonane prace remontowe i porządkowe. Uzupełniono wyposażenie sal lekcyjnych oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Gmina zapewnia bezpłatny dowóz uczniów do szkół. Uczniowie szkół i przedszkola mają zapewniony ciepły posiłek.

Gmina Księżpol prowadzi także Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach, do którego w tym roku uczęszcza 81 dzieci.