Trwa nabór uzupełniający do placówek oświatowych w Gminie Księżpol

Na podstawie Zarządzenia Nr 6/2023 WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL z dnia 23 stycznia 2023 roku zostały ustalone terminy rekrutacji  oraz naboru uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Markowiczach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Księżpol, na rok szkolny 2023/2024.

Od 17.07.2023r. do 04.08.2023r. do godziny 15:00 – w ramach prowadzonego naboru uzupełniającego będzie możliwość składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych w Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Od 15.06.2023r. do 06.07.2023r. do godziny 15:00 – w ramach prowadzonego naboru uzupełniającego trwa przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Dokumenty można pobrać w siedzibach lub ze stron  internetowych  Szkół i Przedszkola  i należy złożyć w podanych terminach  we właściwych placówkach. Informacji  zainteresowanym rodzicom udzielają  Szkoły i Przedszkole.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach tel. 84 687 73 80

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu tel. 84 687 74 04

Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym tel. 84 685 19 89

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego tel. 84 689 70 29

Szkoła Podstawowa w Rakówce tel. 84 685 42 44

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
31.01.2023 r.

 

1530 Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rekrutacja
06.02.2023 r.

 

03.03.2023 r.

 

1500 Składanie przez rodziców lub opiekunów prawnych w szkole podpisanych zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.
  17.03.2023 r.

 

  Prace Komisji Rekrutacyjnej.
  20.03.2023 r.

 

1200 Podanie do publicznej wiadomości  list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
20.03.2023 r. 27.03.2023 r.

 

1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.
  28.03.2023 r.

 

1200 Podanie do publicznej wiadomości  list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający
17.07.2023 r. 04.08.2023 r. 1500 Składanie w szkole wniosków                        o przyjęcie do szkoły wraz dokumentami             i oświadczeniami.
  18.08.2023 r.   Prace Komisji Rekrutacyjnej.
  21.08.2023 r. 1200 Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
21.08.2023 r. 25.08.2023 r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.
  28.08.2023 r. 1200 Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Markowiczach i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

 

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
31.01.2023 r. 1530 Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
01.02.2023 r. 07.02.2023 r. 1500 Składanie w przedszkolu deklaracji                        o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.
Rekrutacja
08.02.2023 r. 03.03.2023 r. 1500 Składanie w przedszkolu i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.
  20.03.2023 r.   Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
  21.03.2023 r. 1200 Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

21.03.2023 r. 28.03.2023 r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola i oddziału przedszkolnego.
  29.03.2023 r. 1200 Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający (na wolne miejsca )
15.06.2023 r. 06.07.2023 r. 1500 Składanie w przedszkolu i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddz. przedszkolnego wraz  z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
  24.07.2023 r.   Prace Komisji Rekrutacyjnej.
  25.07.2023 r. 1200 Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola lub oddz. przedszkolnego.

25.07.2023 r. 31.07.2023 r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
  01.08.2023 r. 1200 Podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.