Wójt Gminy Księżpol powierzył stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Księżpol kandydatkom wyłonionym w drodze konkursów.

Wójt Gminy Księżpol powierzył stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Księżpol kandydatkom wyłonionym w drodze konkursów.

Dyrektorzy obejmą stanowiska od 1 września 2024 roku na okres pięciu lat szkolnych. Wśród nich Pani Dorota Agata Bednarz – Żuk stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Markowiczach, Pani Barbara Banach stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym, Pani Iwona Krupczak stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu, Pani Małgorzata Paluch stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym.

Z okazji powierzenia stanowisk dyrektorów, Wójt Gminy Księżpol złożył życzenia udanej i owocnej współpracy oraz powodzenia w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Dokumenty: