Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej projektu uchwały w sprawie zmiany  Programu współpracy Gminy Księżpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

Szczegóły dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=1700885