Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol z dnia 23 września 2022r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol z dnia 23 września 2022r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznej projektu Programu Współpracy Gminy Księżpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne na stronie BIP: https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=1796289