Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Księżpol w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Księżpol

W dniu 09.03.2023 o godz 10:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Księżpolu odbędzie się spotkanie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Księżpol obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

Szczegółowe informacje dostępne na stronie BIP: https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&action=details&document_id=1851576