OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL

Ogłoszenie Wójta Gminy Księżpol o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol obręb geod. Rogale, Markowicze, Księżpol, Zynie
Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81&action=details&document_id=1972989