Sprzedaż końcowa paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Gmina Księżpol ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie od 8 maja 2023r. w cenie 1.800,00 zł/brutto za tonę.
Mieszkańcy od 08.05.2023r. do 31.05.2023r. mogą składać wnioski o zakup węgla preferencyjnego.
Szacowana ilość przeznaczona do sprzedaży w gminie pozostałego węgla sortu: groszek to 3 tony.
W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych nowelizacja:
1. Znosi limit przypadający na jedno gospodarstwo domowe
2. Umożliwia zakup węgla przez mieszkańców innych gmin po dołączeniu do wniosku zaświadczenia wójta, burmistrza o uprawnieniu do dodatku węglowego

 

https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&action=details&document_id=1881865