Wójt Gminy Księżpol ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola w Gminie Księżpol

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=73&action=details&document_id=2014672