OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Księżpol na 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Księżpol na 2024 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&action=details&document_id=1978259