OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na wsparcie realizacji w 2024 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&action=details&document_id=1978268