Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Księżpol pod adresem: https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&action=details&document_id=1883847

Ogłoszenie o odwołaniu: https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/odwolanie-przetargu.pdf