OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Księżpol na 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Szczegółowe informacje dostępne na BIP Urzędu Gminy Księżpol pod adresem: https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=1720968