OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Księżpol na 2023 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Księżpol działając na podstawie przepisów art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1327  ze zmian.)  informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań  publicznych Gminy Księżpol na 2023 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Do realizacji zadań zostały wybrane następujące oferty :

 

Zadanie Nr 1

 

„Prowadzenie w okresie 2023 roku zajęć sportowych dla młodzieży z terenu gminy Księżpol w formie piłkarskiego klubu prowadzącego sekcję piłki nożnej, na obiektach sportowych zlokalizowanych w miejscowości Księżpol.

 

Dotację  przyznano dla G.K.S.RELAX” KSIĘŻPOL, w kwocie 65 000,00 zł.  

 

Zadanie Nr 2

„Prowadzenie w okresie 2023 roku zajęć sportowych dla młodzieży z terenu gminy Księżpol w formie klubu piłkarskiego prowadzącego sekcję piłki nożnej, na obiektach sportowych zlokalizowanych w miejscowości Majdan Stary.

      Dotację przyznano dla: LZS „TANEW” Majdan Stary, w kwocie 80 000,00 zł.

 

Zadanie Nr 3

„Prowadzenie w okresie 2023 roku zajęć sportowych dla młodzieży z terenu gminy Księżpol w formie klubu piłkarskiego prowadzącego sekcje piłki nożnej, na obiektach sportowych zlokalizowanych w miejscowości Korchów Pierwszy”.

 

       Dotację przyznano dla: LZS „TARPAN” Korchów, w kwocie 65 000,00 zł.

 

Zadanie Nr 4

„Prowadzenie w okresie 2023 roku zajęć sportowych dla młodzieży z terenu gminy Księżpol w formie klubu piłkarskiego prowadzącego sekcje piłki nożnej, na obiektach sportowych zlokalizowanych w miejscowości Rakówka”.

 

       Dotację przyznano dla: „RAKOVIA” Rakówka Klub Sportowy, w kwocie 30 000,00 zł.