Zawiadomienie – usuwanie azbestu

Uprzejmie informuję, że został ogłoszony VI nabór Zgłoszeń lokalizacji (wniosków) z terenu Gminy Księżpol do realizacji w latach 2020 – 2021 na usuwanie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wnioski można składać w dniach 31.01.2022 r. – 08.02.2022 r.  w Urzędzie Gminy w Księżpolu w godz. urzędowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Księżpolu, ul.  Biłgorajska 12 lub telefonicznie 84 687 74 19 lub 20 w godzinach urzędowania. Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczeń można pobrać ze strony https://azbest.lubelskie.pl/aktualnosci w zakładce Aktualności, lub z BIP Urzędu Gminy Księżpol pod adresem https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1718622