Gmina Księżpol odbierze azbest od mieszkańców!

Gmina Księżpol otrzymała środki finansowe na odbiór wyrobów azbestowych w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

Realizowany projekt dotyczy Mieszkańców Gminy Księżpol którzy:

  • zrealizowali umowę z ARIMR w ramach Działania A1.4.1 Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności NABÓR WNIOSKÓW NR A1.4.1.KPO_5/22/01. – 2022 R. i otrzymali zwrot poniesionych kosztów za wymianę pokrycia dachu.

Osoby które spełniają w/w warunek i chcą aby Gmina odebrała z ich posiadłości azbest, proszeni są o złożenie oświadczeń  w Urzędzie Gminy Księżpol o zrealizowaniu umowy.

Dokumenty dostępne  w Urzędzie Gminy Księżpol oraz na stronie internetowej (do pobrania poniżej)

Oświadczenie dotyczące posiadanego azbestu

Oświadczenie o zrealizowaniu umowy zawartej z ARIMR

Oświadczenie o otrzymanej/nie otrzymanej pomocy

Formularz informacji de minimis

 

Oświadczenia prosimy składać do 13 maja 2024r. w Urzędzie Gminy Księżpol pok. 11, 12