Zakończenie projektu transgranicznego

W dniu 31.07.2021r. zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, projekt był realizowany wspólnie z ukraińskim partnerem Radą Miasta Czerwonograd.

Celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego.  W Gminie Księżpol był on realizowany poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stare Króle, Markowicze, Cegielnia Markowicze, Gliny – położonych w pobliżu rzeki Tanew oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Księżpolu, z której oczyszczone ścieki są odprowadzane do Tanwi.

Partner Ukraiński zmodernizował i unowocześnił w ramach projektu miejską oczyszczalnię ścieków.  Oczyszczone ścieki z tej oczyszczalni są odprowadzane do rzeki Bug. Prace wykonane w ramach projektu przyczyniły się do poprawy jakości oczyszczonych ścieków.

W ramach projektu oprócz prac inwestycyjnych zostały zaplanowane działania miękkie, mające na celu integrację i wymianę doświadczeń z partnerem ukraińskim.

W początkowej fazie realizacji została zorganizowana konferencja otwierająca projekt u partnera ukraińskiego. Gmina Księżpol przeprowadziła szkolenie pracowników z Rady Miasta w Czerwonogradzie, odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Szkolenie pozwoliło zapoznać się ukraińskim partnerom z systemami komunalnymi z dziedziny ochrony środowiska działającymi w Księżpolu, Sędziszowie Małopolskim, Tarnogrodzie i Biłgoraju. Odbyły się wizyty w ramach wymiany pracowników, które pozwoliły im zapoznać się z funkcjonowaniem samorządów i ich jednostek organizacyjnych w Polsce i na Ukrainie.

Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 spowodowała, że nie wszystkie działania polegające na wzajemnych wizytach partnerów zostały zrealizowane. Część z nich odbyła się w formie on-line.

W tej formie Partner ukraiński zorganizował forum poświęcone ochronie środowiska oraz szkolenie, na którym przedstawił zmodernizowany, w ramach projektu, system oczyszczania ścieków. 30 lipca odbyło się spotkanie on-line partnerów projektu, na którym została podsumowana realizacja projektu.

 

Tytuł projektu:

„Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i w mieście Czerwonograd na Ukrainie – poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej”.

Wartość całego projektu  10 804 990,15 zł*

Wartość projektu po stronie gminy Księżpol  8 231 141,11 zł*

Dofinansowanie Unii Europejskiej dla gminy Księżpol  7 408 026,99 zł*

Udział własny gminy  823 114,12 zł*

Wartość projektu po stronie ukraińskiej – 2 573 849,04 zł*

* przybliżona wartość, po przeliczeniu na podstawie kursu INFOREURO za miesiąc wrzesień 2018 r., gdy 1 EUR = 4,2882 PLN.

 

Film z obiektów zrealizowanych w ramach projektu.

https://www.youtube.com/watch?v=PcV_cuYBHOc