Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Cegielnia-Markowicze w pasie drogi gminnej nr 115102L

Gmina Księżpol w dniu 24 października 2023 r.  podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa drogi dla pieszych w miejscowości Cegielnia-Markowicze w pasie drogi gminnej nr 115102L”

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez budowę nowej drogi dla pieszych w pasie drogi gminnej nr 115102L w miejscowości Cegielnia-Markowicze.

Zakres prac przewiduje wykonanie drogi dla pieszych o szer. 2m i dł. 653,20 m o nawierzchni z kostki brukowej, wraz z wykonaniem zjazdów indywidualnych przecinających drogę dla pieszych o wzmocnionej konstrukcji. Przewidziano również odwodnienie powierzchniowe nawierzchni poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Zostanie również dostosowany rów dla potrzeb realizowanego zadania poprzez oczyszczenie wraz z wyprofilowaniem skarp rowu. Realizacja zadania znacząco poprawi bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

 

 

W dniu 23 listopada 2023 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Okres realizacji zadania 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wartość dofinansowania oraz koszt realizacji zdania: