Gmina Księżpol podpisała umowę na dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu z programu „Inwestycje w oświacie”

W dniu 6 listopada 2023 r. została podpisana z Ministerstwem Edukacji i Nauki umowa na dofinansowanie ze środków budżetu państwa inwestycja pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu” w ramach realizacji programu inwestycyjnego pn. „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”.

W ramach realizacji zadania powstanie boisko piłkarskie o wymiarach pola gry 45m x 90m
i nawierzchni ze sztucznej trawy. Wykonane zostanie ogrodzenie, piłkochwyty i oświetlenie boiska. W ramach wyposażenia zostaną zamontowane profesjonalne bramki i wiaty. Zadanie inwestycyjne obejmuje również usunięcie kolizji sieci sanitarnych i  wodociągowych.

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji wynosi 500 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3 409 109,00 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji został określony do dnia 31.12.2024r.

Dofinansowano ze środków  Budżetu Państwa, których dysponentem jest  Minister Edukacji i Nauki w ramach  Programu inwestycyjnego Inwestycje w oświacie wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty”