„Remont drogi gminnej 109414L w m. Zynie”

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn. „Remont drogi gminnej 109414L w m. Zynie”

Celem projektu było podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie remontu drogi.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty remontowe drogi gminnej  nr 109414L w m. Zynie o dł. 963,56 m.

Zakres prac obejmuje:

  • wzmocnienie krawędzi jezdni;
  • wzmocnienie nowej nawierzchni bitumicznej;
  • wykonanie ulepszonych poboczy;
  • remont przepustu pod drogą;
  • usuniecie przełomów.

W dniu 21 sierpnia 2023 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Okres realizacji zadania 80 dni od dnia podpisania umowy.