Droga połączyła Rakówkę i Kulasze

Prawie 6 milionów złotych kosztować będzie budowa dwóch odcinków dróg od Rakówki do Kulasz. Droga przebiega przez nowy most na rzece Tanew i łączy dwie oddalone od siebie części gminy.

Mieszkańcy gminy Księżpol od ponad roku mogą już korzystać z nowego mostu na rzece Tanew w miejscowości Kucły. To strategiczna inwestycja, gdyż wyczekiwana była od dziesięcioleci. W miejscu istniejącego kiedyś drewnianego mostu powstał nowy, a możliwość przekroczenia rzeki w tym miejscu zaoszczędziła mieszkańcom kilometrów objazdu.

Teraz dojazd będzie jeszcze łatwiejszy, bo w miejscu wygonu powstała gminna droga, z oświetleniem LED, utwardzonymi poboczem, rowami i skarpami. Droga składa się z dwóch odcinków, a jej budowa kosztowała prawie 6 milionów złotych.

Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L w miejscowości Rakówka od km 0+000 do km 1+028”, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kosztowała 1 686 758,98 zł.

W zakresie wykonanych prac było poszerzenie jezdni do szer. 5,50m, wyprofilowanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, utwardzenie skarp rowów oraz wykonanie oświetlenia ulicznego LED w miejscowości Rakówka długość odcinka 1,028km.

Natomiast zadanie „Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L w miejscowości Kulasze w ramach projektu współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kosztowało 4 236 236,56 zł.

Zakres wykonanych prac to: budowa drogi gminnej od km 1+028,64 do km 3+313,00 o łącznej długości 1,831,36 km jezdni o szer. 5,50m oraz 3,5m z mijankami o szer. 2,0m obustronne utwardzenie poboczy kruszywem, plantowanie skarp i terenu, odmulenie istniejących rowów, wykonanie przepustów oraz wykonanie częściowego oświetlenia ulicznego LED.