Nowe świetlice w gminie Księżpol

Już wkrótce marzenie mieszkańców Nowego Lipowca może się spełnić. Samorząd właśnie zakupił dwuhektarową działkę w centrum miejscowości i planuje rozpocząć na niej budowę świetlicy.
Do tej pory mieszkańcy sołectwa spotykali się w wynajętym drewnianym budynku. I chociaż zebrania w wiejskiej chacie miały swój urok, to warunki nie pozwalały na zorganizowanie większej uroczystości. Teraz pojawiła się możliwość, aby mieszkańcy Nowego Lipowca i Kulasz także mieli swoje miejsce do spotkań.
Zakup działki i planowana budowa świetlicy, to nie jedyne inwestycje w tej części gminy. Chociaż sołectwo to jest położone w dość znacznym oddaleniu od centrum gminy, komunikacja stała się o wiele lepsza dzięki budowie mostu na rzece Tanew i wybudowaniu nowej drogi łączącej Kulasze i Kucły. Oprócz tego znacznie poprawiła się także infrastruktura w samym Nowym Lipowcu. W ubiegłym roku wyremontowano znaczny odcinek drogi przez wieś, położono nową nawierzchnię asfaltową i wyrównano pobocza. W bieżącym roku w planach jest także remont kolejnego dwukilometrowego odcinka drogi przez Nowy Lipowiec. Wartość zadania wyniesie prawie 2 mln zł.
Plany na budowę świetlicy w Nowym Lipowcu, to kontynuacja zadań, które gmina Księżpol realizuje w tym zakresie. Na ukończeniu jest już długo wyczekiwana świetlica w Borkach, a dla miejscowości Przymiarki obecnie projekt na świetlicę jest w trakcie opracowania. Z nowej świetlicy, ukończonej i wyposażonej w ubiegłym roku, cieszą się także mieszkańcy Budzynia.