Otwarcie drogi Rakówka – Kulasze

W piątek, 11 sierpnia, oficjalnie otwarto nową drogę łączącą miejscowość Rakówka z miejscowością Kulasze. Droga przebiega przez nowy most na rzece Tanew i łączy dwie oddalone od siebie części gminy. Mieszkańcy czekali na tę inwestycję wiele lat.

Droga ta jest bardzo ważną arterią drogową dla mieszkańców. Kluczowe było tu wybudowanie mostu na rzece Tanew, który umożliwił komunikację pomiędzy północną a południową częścią gminy.  W miejscu istniejącego kiedyś drewnianego mostu powstał nowy, a możliwość przekroczenia rzeki w tym miejscu zaoszczędziło mieszkańcom kilometrów objazdu.

Teraz dojazd będzie jeszcze łatwiejszy, bo w miejscu piaszczystego wygonu powstała gminna droga, z oświetleniem LED, utwardzonymi poboczem, rowami i skarpami. Droga składa się z dwóch odcinków, a jej budowa kosztowała prawie 6 milionów złotych.

Otwarcie drogi było połączone z wyjazdową sesją radnych. Podczas objazdu gminy Księżpol radni i sołtysi zapoznali się z inwestycjami zrealizowanymi w ostatnim czasie. Były także sugestie i propozycje ze strony samorządowców, które zostały wzięte pod uwagę przy planowaniu przyszłorocznego budżetu.