Informacja – remont mostu w miejscowości Zynie

Urząd Gminy w Księżpolu informuje mieszkańców Zyń oraz wszystkich użytkowników drogi gminnej Nr 109414L Zynie – Zagać w kierunku Markowicz że, od dnia 10 października 2022r do 17 października 2022r. będą prowadzone roboty remontowe mostu na rzece Tanew w miejscowości Zynie. Roboty będą prowadzone w zakresie wymiany wyeksploatowanych elementów pokładu
mostowego. W związku z powyższym w w/w okresie most będzie zamknięty dla ruchu pojazdów mechanicznych. Dojazd do miejscowości Zynie położonej od południowej strony rzeki
Tanew jest możliwy od miejscowości Księżpol. Dojazd do miejscowości Zynie – Zagać położonej od północnej strony rzeki Tanew jest możliwy od miejscowości Markowicze.