Informacja o podpisaniu umowy

Wójt Gminy Księżpol informuje, że w dniu 16 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa
z firmą „SUNTAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na wykonanie zadania  „Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego typu laptop  z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym pracę zdalną” w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci  z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

Wykonawca maksymalnie w ciągu 49 dni od dnia podpisania umowy dostarczy  sprzęt komputerowy, który następnie zostanie przekazany Wnioskodawcom. Pracownicy gminy będą  kontaktować się z Wnioskodawcami w celu umówienia się na podpisanie umów i ustalenia sposobu przekazania sprzętu komputerowego.

 

Pragniemy przypomnieć, że Gmina Księżpol jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu oraz do monitorowania utrzymania tych efektów. Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymają sprzęt nie będą mogły go zbyć, a gmina będzie kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celami programu.