Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Ruszył nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Program zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną,
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol na wzorach dokumentów dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, w terminie do 29 października 2021 roku.

Załącznik do pobrania i podpisania:

 

WAŻNE

Informacja dla osób, które złożyły wnioski w programie Cyfrowa Gmina  „Granty PGR” – uzupełnienie oświadczeń