„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – przekazanie sprzętu

Dnia 6 października 2022 r. Wójt Gminy Księżpol  przekazał na własność
29 zestawów sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami zakupionymi przez Gminę Księżpol w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Sprzęt komputerowy z przeznaczeniem do nauki otrzymali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkali na terenie Gminy Księżpol.

W skład zestawu komputerowego wchodzi nowy laptop wraz z wgranym systemem operacyjnym, mysz bezprzewodowa, słuchawki nauszne z mikrofonem na pałąku, torba na laptopa oraz urządzenie przenośne Pendrive o pojemności 256 GB.