Rekrutacja do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego i klas pierwszych w szkołach podstawowych w Gminie Księżpol

Informuje się o terminach rekrutacji do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Markowiczach i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych w Gminie Księżpol na rok szkolny 2022/2023.

Wniosek o przyjęcie dziecka  do przedszkola/oddziału przedszkolnego  przy szkołach podstawowych można składać w terminie od 11 lutego 2022 r. do 4 marca 2022 r. do godz. 15:00.

Zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej można składać w terminie od 14 lutego 2022 r. do 11 marca 2022 r. do godz. 15:00.

 

Dokumenty można pobrać ze stron  internetowych  publicznego przedszkola i szkół podstawowych lub w siedzibach placówek i należy składać we właściwych placówkach.

Szczegółowe informacje o rekrutacji do poszczególnych  placówek znajdują się poniżej.

 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Księżpol Nr 9/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. zostały ustalone terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Markowiczach i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023:

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
04.02.2022 r. 10.02.2022 r. 1500 Składanie w przedszkolu deklaracji   o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023.
Rekrutacja
11.02.2022 r. 04.03.2022 r. 1500 Składanie w przedszkolu i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.
07.03.2022 r. 28.03.2022 r.   Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
29.03.2022 r. 1200 Opublikowanie w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

29.03.2022 r. 07.04.2022 r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola i oddziału przedszkolnego.
08.04.2022 r. 1200 Opublikowanie w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający (na wolne miejsca )
27.06.2022 r. 14.07.2022 r. 1500 Składanie w przedszkolu i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddz. przedszkolnego wraz         z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
18.07.2022 r. 05.08.2022 r. Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
08.08.2022 r. 1200 Opublikowanie w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola lub oddz. przedszkolnego.

08.08.2022 r. 17.08.2022 r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
18.08.2022 r. 1200 Opublikowanie w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Księżpol Nr 9/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. zostały ustalone terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023:

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
Rekrutacja
14.02.2022 r. 11.03.2022 r. 1500 Składanie przez rodziców lub opiekunów prawnych w szkole podpisanych zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.
14.03.2022 29.03.2022 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.
30.03.2022 r. 1200 Opublikowanie w szkołach podstawowych  list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
30.03.2022 r. 11.04.2022 r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.
12.04.2022 r. 1200 Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający
18.07.2022 r. 01.08.2022 r. 1500 Składanie w szkole wniosków  o przyjęcie do szkoły wraz dokumentami    i oświadczeniami.
02.08.2022 r. 16.08.2022 r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.
17.08.2022 r. 1200 Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.
17.08.2022 r. 23.08.2022 r. 1500 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.
25.08.2022 r. 1200 Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.