Przebudowa drogi gminnej nr 109423L od km 1+382,70 do km 1+886,80 w miejscowości Gliny

Gmina Księżpol w dniu 7 listopada 2023 r.  podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wykonanie zadania inwestycyjnego  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 109423L od km 1+382,70 do km 1+886,80 w miejscowości Gliny”

Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej.

Zakres prac przewiduje:

  • wykonanie poszerzeń jezdni;
  • wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej;
  • wykonanie ulepszenia poboczy;
  • oczyszczenie rowów przydrożnych;
  • karczowanie zarośli ograniczających widoczność;
  • remont istniejących przepustów;
  • wykonanie peronów i wiat przystankowych.

 

 

Aktualizacja informacji  z dnia   09-02-2024 r.

 

W dniu 17 stycznia 2024 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Okres realizacji zadania 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wartość dofinansowania oraz koszt realizacji zdania:

Łączny kwalifikowany koszt zadania        771 632,01 zł

Kota dofinansowania                           462 979,20 zł

Kwota udziału własnego                              308 652,81 zł