W Majdanie Starym powstanie boisko piłkarskie o sztucznej nawierzchni

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021  na realizację zadania inwestycyjnego „ Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Majdanie Starym”.

Wartość dofinansowania wynosi 1 550 000,00 zł, a całkowita wartość zadania 3 100 728,00 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni  boiska piłkarskiego  w zakresie wykonania  nawierzchni ze sztucznej trawy, wykonanie oświetlenia boiska oraz ustawienie bramek i wiat dla zawodników.   Realizacja zadania jest na etapie wyłonienia Wykonawcy. Zadanie zostanie wykonane w 2022 r.