Gmina Księżpol rozpoczęła budowę boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu

Gmina Księżpol rozpoczęła budowę boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II w Księżpolu

Rozpoczęła się budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu. Wykonawcą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska piłkarskiego

ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu” jest firma „MR BUILDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Warszawie. W ramach realizacji zadania powstanie boisko piłkarskie o wymiarach 45x90m o sztucznej nawierzchni trawiastej, wyposażenie boiska, ogrodzenie, piłko chwyty oraz oświetlenie.

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Księżpolu ze środków:

  1. Budżetu Państwa, których dysponentem jest  Minister Edukacji Narodowej
    w ramach  Programu inwestycyjnego
    „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” w wysokości 500 000,00 zł

  2. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w  ramach Programu „ Sportowa Polska  – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2023” w wysokości 1 689 600,00 zł.

Inwestycja zostanie ukończona w 2024 roku.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu „ Sportowa Polska -Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2023”

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa których dysponentem jest Minister Edukacji i Nauki w ramach Programu inwestycyjnego Inwestycje w oświacie wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty