Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu

Gmina Księżpol podpisała umowę na dofinansowanie budowy  boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu z programu Sportowa Polska

W dniu 20 listopada 2023 r. została podpisana z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowa na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska piłkarskiego przy  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu” w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023.

W ramach realizacji zadania powstanie boisko piłkarskie o wymiarach pola gry 45m x 90m
i nawierzchni ze sztucznej trawy. Wykonane zostanie ogrodzenie, piłkochwyty i oświetlenie boiska. W ramach wyposażenia zostaną zamontowane profesjonalne bramki i wiaty.

Wysokość dofinansowania wynosi 1 689 600,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 3 379 600,00 zł. Termin wykonania zadania inwestycyjnego został określony do dnia
28. 02.2025 r.

Dofinansowano  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,  których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w  ramach Programu „ Sportowa Polska  – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2023”.