Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Księżpol na 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Szczegóły dostępne na stronie BIP: https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=1720968