Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert i otwarcia ofert

Dotyczy: Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert Wójta Gminy Księżpol na „Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Księżpol na 2023r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

 

Wójt Gminy Księżpol informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 20 lutego 2023r.  godz.  10 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 20 lutego 2023r. godz. 10.15.

Z uwagi na zmianę terminu składania ofert,  Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Informacji  Publicznej oraz na stronie internetowej Zamawiającego informację o zmianie ogłoszenia.