Strategia IIT

Szanowni Państwo,

Gmina Księżpol przystępuje do konsultacji projektu Strategii IIT Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”.

Partnerstwo „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla Rozwoju Gospodarczego” powstało w 2022 r. jako efekt współpracy terytorialnej pomiędzy pięcioma samorządami: Miastem Biłgoraj, Gminą Biłgoraj, Gminą Księżpol, Gminą Frampol oraz Gminą Tarnogród. Współpraca ma na celu zrównoważony rozwój gospodarczy Partnerstwa. W ramach partnerstwa przygotowany został dokument strategiczny istotny z punktu widzenia polityki rozwoju, obejmujący wszystkie gminy Partnerstwa, dający podstawy do ubiegania się gminom o środki w ramach Innych Instrumentów Terytorialnych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027.

Konsultacje trwać będą w dniach: od 5 czerwca  2023 r. do 3 lipca 2023 r.,

Zachęcamy państwa do zapoznania się z ww. dokumentem oraz do wyrażenia opinii na jego temat.

Można to zrobić w następujących formach:

  1. Podczas otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, podczas którego zostanie omówiony projekt Strategii IIT. W trakcie spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 17.00. Link do spotkania opublikowany zostanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Księżpol  minimum tydzień przed spotkaniem,
  2. Przez złożenie uwag w postaci papierowej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag do Strategii IIT udostępnionego w czasie trwania konsultacji na stronie internetowej (link do pobrania poniżej). Wypełniony formularz można złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol osobiście lub przesłać pocztą na adres tut. Urzędu,
  3. Przez złożenie uwag w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag do Strategii IIT udostępnionego w czasie trwania konsultacji na stronie internetowej (link do pobrania poniżej) Wypełniony formularz można przesłać na adres info@ksiezpol.pl

Projekt Strategii IIT oraz formularz zgłaszania uwag do Strategii IIT w wersji elektronicznej dostępne będą w dniach: od 5 czerwca 2023 r. do 3 lipca 2023 r.:

 

Projekt STRATEGII IIT – Partnerstwo Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla Rozwoju Gospodarczego (PDF)

Formularz zgłaszania uwag do strategii IIT (DOCX)