BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Pięć gmin powiatu biłgorajskiego (Miasto Biłgoraj, Gmina Biłgoraj, Gmina Frampol, Gmina Księżpol i Gmina Tarnogród) powołało do życia Partnerstwo „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”. W ramach partnerstwa przygotowany zostanie dokument strategiczny istotny z punktu widzenia polityki rozwoju i polityki spójności, obejmujący wszystkie gminy Partnerstwa, a tym samym dający podstawy do ubiegania się gminom o środki zewnętrzne, w tym unijne w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Obecnie jesteśmy na etapie przeprowadzania diagnozy obszaru partnerstwa niezbędnej do opracowania strategii rozwoju tego partnerstwa.

To dobry moment, żeby poznać Państwa opinie o miejscu, w którym żyjecie – o jakości świadczonych usług publicznych i Państwa potrzebach jako mieszkańcach ziemi księżpolskiej.

Uzyskane odpowiedzi pozwolą nam lepiej zaplanować naszą wspólną przyszłość.

Poniżej znajduje się link do anonimowej ankiety. Jej wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 5 minut, a nam pozwoli lepiej zrozumieć Państwa potrzeby.

Link do ankiety będzie dostępny w dniach od 17 czerwca 2022 roku do 6 lipca 2022 roku.

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8veivpr0

 

W imieniu Rady Partnerstwa: Bartłomiej Świtała Z-ca Wójta