Dofinansowanie dla Gminy Księżpol na realizację projektu pt.: „Włączająca, wysokiej jakości edukacja na terenie Gminy Księżpol”

Dofinansowanie dla Gminy Księżpol w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu pt.: „Włączająca, wysokiej jakości edukacja na terenie Gminy Księżpol”.

W ramach projektu zostaną zrealizowane  następujące działania:

 1. Organizacja i realizacja dodatkowej oferty dydaktycznej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów.
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
 3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 4. Dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym upowszechnienie modelu dostępnej szkoły.
 5. Rozwój umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego.
 6. Doskonalenie zawodowe nauczyciel w tym w ramach szkoły ćwiczeń ze Szkół Podstawowych.

 

Głównym celem projektu jest wsparcie równego dostępu do wysokiej jakości, włączającego kształcenia, dostosowania czterech szkół podstawowych na terenie Gminy Księżpol do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy.

 

Projekt realizowany będzie w czterech  szkołach podstawowych na terenie Gminy Księżpol:

 • w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu,
 • w Szkole Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym,
 • w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym,
 • w Szkole Podstawowej w Rakówce.

 

Grupą docelową są uczniowie, rodzice uczniów objętych wsparciem oraz nauczyciele ze szkół objętych wsparciem.

Efektem realizacji projektu będzie wsparcie 4 szkół podstawowych, wsparcie  371 uczniów w tym 193 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie 90 rodziców/opiekunów prawnych uczniów oraz doskonalenie zawodowe 35 nauczycieli.

 

Okres realizacji projektu od 12.02.2024 do 31.08.2025 r.

 

Wartość  projektu wynosi 855 397,43 zł  z czego: 

 • wysokość środków z Funduszy Europejskich wynosi 727 087,81 zł
 • wysokość datacji celowej z budżetu państwa wynosi    42 769,87 zł  

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie