Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu informuje, że w związku z realizacją Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 kwalifikuje osoby i rodziny do udzielenia wsparcia poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Pomoc mogą otrzymać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej  i uzyskujące dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej  (tj. 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1410 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy.

Osoby zainteresowane pomocą żywnościową i spełniające powyższe kryteria proszone są o zgłaszanie się  z dokumentacją  potwierdzającą dochód za miesiąc wrzesień 2023 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu w terminie od 16 października do 30 listopada 2023 r.

OKRES REALIZACJI DOSTAW

Grudzień 2023 r. – październik 2024  r.

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programuhttps://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027