ANKIETA – Strategia Rozwoju Gminy Księżpol na lata 2022-2030

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Księżpol na lata 2022-2030 zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszego formularza. Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem strategicznym szczebla lokalnego, który stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych- zarówno unijnych- takich jak Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, jak również krajowych.
Niniejszy formularz ma na celu nadanie priorytetów poszczególnym zadaniom jak również umożliwia zaproponowanie własnych pomysłów na inwestycje w jednostce samorządu terytorialnego.

LINK do formularza: https://forms.gle/zQrc5MC58MBNoMhr7

Uwagi do projektów oraz własne pomysły inwestycyjne dotyczące terenu gminy Księżpol można również zgłaszać do Urzędu Gminy Księżpol za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie na adres:  info@ksiezpol.pl w terminie do 12 sierpnia 2022 r